Uluslu İbrahim Hamdi Efendi

Kitabın Adı : Uluslu İbrahim Hamdi Efendi
Yazar: Zafer Çelebi
Kitabın Türü: Tarih
Sayfa Adedi: 310
ISBN: 97500123-0-5