Kitabın Adı : Elmas Sözler
Yazar: Cemalettin Yazici
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 220
ISBN: 978-975-01827-8-5

Günümüz bilgi çağı olduğundan dolayı, okumayı ihmal edenlerin çok büyük bir kayıpta olduklarını, üzülerek belirtmek zorundayım. Bu gün her şey o kadar hızlı gelişiyor ki insanın biraz ihmali çoı büyük kayıplara sebep olmaktadır. Okumayı ihmal etmekfertleri doğrudan ilgilendirdiği gibi, bütün bir milleti de olumsuz yönden etkilemektedir. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, oralarda okumaya çok önem verdiklerini görmekteyiz. Yapılan istatistikler ülkemizdeki kitap okuma oranının bazı Afrika ülkelerinin ble gerisinde olduğunu gösteriyor. Bu sonuçları gördükçe insanın ümitsizliğe kapılmaması mümkün değil. Günlük olarak televizyonlara verdiğimiz vaktin yüzde birini bile okumaya ayırmıyoruz.Yeni yetişen neslimize okumayı sevdirici faaliyetler yapılması gerektiği kanaatindeyim.