ISBN & Bandrol

Kitapbasimi.com müşterileri olan yazarlara ait basılacak kitapların isbn ve bandrol müracaatlarını yapmakta, isbn alımında işleyen süreci yazar adına takip etmektedir.

ISBN Nedir?

ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir.
Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle düzenlenerek standardize edilip, Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) verilerek belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.

ISBN sistemi, yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. Bu numara dört grup ve on haneden oluşur. Birinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, ikinci grup yayımcıyı, üçüncü grup materyale ait sıra numarasını belirler. Dördüncü grup da ISBN? nin doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır.

Örneğin; ISBN 1995 Türkiye Yayımcı Kataloğunun numarası ISBN 975-17-1627-6 dır. Bu numarada 975 Türkiye'yi, 17 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı, 1627 Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ISBN alan yayınını (1995 Türkiye Yayımcı Kataloğu), 6 ise denetim numarasını göstermektedir.