Kitabın Adı : Büyüten Masallar
Yazar: Sevim Yazici
Kitabın Türü: Çocuk Yayinlari
Sayfa Adedi: 52
ISBN: 978-9944-712-14-9

Günümüz bilgi çağı olduğundan dolayı, okumayı ihmal edenlerin çok büyük bir kayıpta olduklarını, üzülerek belirtmek zorundayım. Bu gün her şey o kadar hızlı gelişiyor ki insanın biraz ihmali çok büyük kayıplara sebep olmaktadır. Okumayı ihmal etmek fertleri doğrudan ilgilendirdiği gibi, bütün bir milletide olumsuz yönde etkilemektedir. Gelişmiş ülkelere baktığımız zaman, oralarda okumaya çok büyük önem veerdiklerini görmekteyiz. Yapılan istatistikler ülkemizdeki kitap okuma oranın bazı Afrika ülkelerinin bile gerisinde olduğunu gösteriyor. Bu sonuçları gördükçe insanın ümitsizliğe kapılmaması mümkün değil.Günlük olarak televizyona ayırdığımız vaktin yüzde birini bile okumaya ayırmıyoruz. Yeni yetişen neslimize okumayı sevdirici faaliyetler yapılması gerektiği kanaatindeyim.