Kitabın Adı : Seyyid Kutupta
Yazar: Engin Kaldirim
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 2000
ISBN: 978-605-4536-61-0