Yolumuzu Aydınlatanlar

Kitabın Adı : Yolumuzu Aydınlatanlar
Yazar: Cemalettin Yazici
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 260
ISBN: 97500123-3-x

Sahabeler sadece dini ilimlerle uğraşmamışlardır. Bunun dışında tıp gibi alanlarda da bilgilerini arttırmışlardır. Özellikle dil öğrenmeye özen göstermişler bunu da İslam'ı anlatmak için bir araç olarak kullanmışlardır. Çünkü Onlar "İlmin yitik malları olduğunu ve nerde bulurlarsa almaları gerektiğini" öğrenmişlerdi. Onlar bu çalışmalarıyla hem kendi hayatlarını hem de bütün insanlığın hayatını aydınlattılar. "Asr-ı Saadet" diye anılan insanlığın hiç bir zaman ulaşamayacağı güzelikleri yaşayıp ebedi aleme göç ettiler. Bu dün bizler de kendi çağmızı aydınlatmak istiyorsak Onlara, gök yüzünün yıldızlarına, bağlanmalıyız. Biz bu kitabı hazırlarken istedik ki gençlerimiz bu ilim kaynağından mahrum kalmasın. Günümüzün gemçliği bir sürü gereksiz bilgiyle boğuşuyor fakat bir türlü istediği huzuru yakalayamıyor. Başını taştan taşa vuruyor böylece yine kaybeden kendisi oluyor. Elinizdeki kitap bu dileklerle kaleme alındı. Kitapta herkesin anlayacağı yalın bir dil kullanıldı. Bu yönüyle rahatça okunacağı ümidindeyiz.