Kitabın Adı : Sultan Geceler
Yazar: Necdet Içel
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 160
ISBN: 978-975-01827-9-2

Beşeriyet başladığı ilk dönemden bu güne kadar : "Zaman Mefhumu" üzerinde durmuştur ve onun hakikatini arayıp bulmaya çalışmışlardır. İlk çağın en büyük düşünürlerinden olan Augustinus: "Zaman Mefhumu" ile alakalı şöyle der: "Eğer hiç kimse sormasa, biliyorum." Oswold Spengler de: "Zaman; zaman kelimesi bir çeşit tılsımdır. Sadece düşünülerek elde edilen bir keşiftir ve kavranılmaz bir şeyi belirtmek için kullanılan kelimedir." ifadesiyle açıklar.