Kırşehirli Kemal Hoca

Kitabın Adı : Kırşehirli Kemal Hoca
Yazar: Yüksel Keles
Kitabın Türü: Edebi Eserler
Sayfa Adedi: 264
ISBN: 978-605-9837-02-6

Hocaefendi’nin torunu olarak bu kitabı bana yazmayı nasip ettiği için Mevlâ’ya sonsuz şükürler olsun. Bu vesile ile ailesi ve sevenleri adına bu vazifeyi yerine getirirken, bu eserin kendisine olan yakın ve derin muhabbetimin âcizane bir nişanesi ve yükümlülüğümün bir göstergesi olmasını ümit ediyorum.Önemli şahsiyetlerin hayatlarını anlatmak zordur. Anlatmak yerine anlamaya çalışıyoruz, dersek daha doğru olur. Bu eseri hazırlarken dedemi daha yakından tanıma fırsatı buldum. Aile efradından biri olarak biz, çoğunlukla onun dünyevi yaşayışına şahit olduk. Talebeleri ve sevenleri ise onu daha çok ilmiyle, manevi şahsiyetiyle ve sohbetleriyle tanıdılar. Bu nedenle bu eser, bizlere ailesi adına onu farklı yönüyle de tanımayı nasip etti.Allah’ın salih, âlim ve veli kullarını anlatmak kolay değildir. Onların iç âlemlerini ve ilimlerinin derinliğini ancak Allah u Teâlâ bilir. Biz, o mübarek insanları ancak gördüğümüz, duyduğumuz ve anladığımız kadar anlatabiliriz. Kemal Hocaefendiyi de işte böyle anlatmaya çalıştık. Bu eseri yazmaktaki gayemiz, onu bir nebze olsun tanıtabilmek ve dilden dile dolaşan ve ona atfedilen hâdiseleri bizatihî yaşayanlardan dinleyerek doğru bir şekilde kayıt altına almak ve gelecek nesillere doğru nakletmektir. Ancak bu kitabı yazmaya koyulduğumda kendisi hayatta iken duymadığım birçok hadiseyi yaşayanlardan ve sevenlerinden dinledim. Beş yılı bulan araştırma, mülakat ve görüşmelerin yanı sıra Hocaefendi’nin kitaplarından, notlarından ve görüntülü sohbetlerinden elde edilen bilgilerle eserimizi tamamlamış olduk.