Kuran Işığında Cennet ve Cehennem

Kitabın Adı : Kuran Işığında Cennet ve Cehennem
Yazar: H. Mehmet Akdogan
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 176
ISBN: 978-975-01827-1-6

İnsanlar bu dünyada iken, cüz'i irdeleriyle ister hakkı istersede batılı seçme hakkına sahiptirler, fakat burada ki bu seçim hakkı herkesin haklılığını ortaya koymaz. Bu dünyada iken yapılan her amelin hesabının verileceği, haklının; zayi olan haklarının geri iade edileceği, zerre miktarınca kimseye zulmedilmeden yapılan amellerin hepsinin hesabının sorulacağı bir zaman ve merci elbetteki vardır. İnsanlar yaratıldıktan sonra başıboş bırakılmamışlardır. Mutlaka yapılan ameller zayi olmayacak ya ceza ya da mükafat görecektir insan. "Ölüm yokluk değil, hiçlik değil, ebedi bir hayatın başlangıcıdır. Hazırlanınız daimi ve ebedi bir memlekete gideceksiniz."