Değişen Rusya Orta Asya

Kitabın Adı : Değişen Rusya Orta Asya
Yazar: Bahattin Yazici
Kitabın Türü: Fikir Eserleri
Sayfa Adedi: 142
ISBN: 978-975-01002-4-6

Türkiye yıllardır meşgul olunması gereken temel uluslararası konuları ihmal ederek bugünlere geldi. Üç kıtada pozitif izler bırakan bu şanlı millet tarihinden küstü(rüldü), geçmişinden koptu, yanı başında yaşanan olaylara sürekli duyarsız kaldı. Adriyatik?ten Çin seddine, Orta doğu ve Afrika?da denge unsuru olan Türkiye bugün maalesef kısır iç çekişmelerden, suni gündemlerden başını kaldırıp küresel meselelerle meşgul olamamaktadır. Küresel taşların sürekli hareket halinde olduğu şu dönemde paylaşılan Orta doğudan sonra paylaşılamayan Orta Asya?ya bir nebze olsun dikkat çekmek istedik. Yazarımız elinizdeki bu kitapta, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni uluslararası düzen içinde, Orta Asya?ya yönelik Rus dış politikasını ele aldı. Gerek Hazar, gerek Orta Asya bölgelerinin zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olmaları, tüm aktörlerin bu bölgeye olan ilgilerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda Rusya?nın Orta Asya Politikasında etkili olan başta ABD olmak üzere, Çin, Türkiye ve İran mercek altına alındı.