Kitabın Adı : Fikirlerin Dili
Yazar: Necdet Içel
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 269
ISBN: 978-9944-712-25-5

"Merak ilmin hocasıdır." demişlerdir. Her insanda merak duygusu vardır. Allah insanı merakaver yaratmıştır. Çünkü insanın maddi ve manevi terakkisi merakı iledir. Merakı olmayan veya merakını yerli yerince kullanmayanın gelişmesi mümkün olmadığı gibi, bulması lazım gelen gerçekleri de bulamaz. Meraklı olabilmenin ve merakını kullanabilmenin önemi kadar, onu nerede kullandığı ve kullanacağı da çok önemlidir. Alllah'ın bahşettiği maddi uzuvlarımızı ve manevi duygularımızı ;" Niçin bize verildi, nasıl, nerede kullanalım"diye bize bahşedildi ise, onları yerli yerince kullanmak asıldır.Buna "Ma'hulika leh" inde kullanmak denir. Merak insanı araştırıcı olmaya sevk eder. Merak sayesinde insan aya gider, gökyüzünde seyahat eder, yer kürenin içlerine iner, deryaların en derin noktalarında dolaşı, en derin alem olan kendisini tahlil etmeye gayret sarf eder. Bu kitap, kainat kitabından ve insanın iç aleminden tefekkürle ortaya çıkan soruların, tahlil dilinden ibarettir.