Mevlana'dan Hikayeler

Kitabın Adı : Mevlana'dan Hikayeler
Yazar: Fikret Eroglu
Kitabın Türü: Edebi Eserler
Sayfa Adedi: 109
ISBN: 978-9944-712-55-2

Teknolojinin baş döndüren hızının yanında, günümüz insanı okumaktan her geçen gün uzaklaş-maktadır. Ülkemizde okuma oranının Afrika ülkele-rinden de geri olduğu çok acı bir gerçektir. Okuma oranının düşük olduğu toplumlarda demokratik dü-şüncenin olgunlaşmasını beklemek saf dillikten baş-ka bir şey değildir. Bilginin efendisi olmanın yolu okumaktan ve çalışmaktan geçmektedir. Dünya milletleri arasında ekonomik ve sosyal açıdan saygınlık kazanmanın yolu, memleketin her köşesinde okuma seferberliği başlatmaktan geçmektedir. Okuma alışkanlığı ilköğretim çağlarında kaza-nılmaktadır. Bir solukta okuyacağınız bu eser, genç-liğimize okuma alışkanlığını kazandırmada büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Mesnevi'den hikmetli hikayelerle de karanlık yolumuza ışık tutmaktadır. Aşk peygamberi, gönül padişahı Mevlana'nın hikayeleri ile hayata farklı bir pencereden bakarak, insanı insan yapan erdemleri yeniden keşfedeceksiniz.