Dünden Bugüne Özdeyişler ve Atasözleri

Kitabın Adı : Dünden Bugüne Özdeyişler ve Atasözleri
Yazar: Behçet Gündüz
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 320
ISBN: 975-00123-9-9