Kitabın Adı : Ebedi Bahar
Yazar: F.Hanefi Azatbilmez
Kitabın Türü: Dini Eserler
Sayfa Adedi: 151
ISBN: 978-975-01002-5-3

EBEDİ BAHAR HAŞİR RİSELESİNİN IŞIĞINDA YENİDEN DİRİLİŞİN VE AHİRETİN DELİLLERİ ?İman hakikatleri tekrar gerektirir. ? diyen Bediüzzaman Hazretleri, kendi yazmış olduğu Haşir Risalesini en az bin defa okuduğunu bildiriyor. Cenab-ı Hak da Kuran-ı Kerimde kendisini ?Halil? diye vasıflandırdığı peygamberler dedesi Hz. İbrahim Aleyhisselam? ın ?Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster. ? dediğini; ?İnanmıyor musun?? diye sorunca da ?Elbetteki (inandım ) , ancak kalbim mutmain olsun.? Diye cevap verdiğini haber veriyor. (Bakara, 260) Evet bilmek başka, inanmak başka, mutmain olmak ise bambaşka bir şeydir. Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerim?de, b) Evet bilmek başka, inanmak başka, mutmain olmak ise bambaşka bir şeydir. Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerim?de, böyle yüce bir Nebisinin bile haşre olan imanını kuvvetlendirme mücadelesini bize naklederek, delillere dayalı bir inancın önemini bizlere apaçık haber vermektedir.