Bandrol Başvurusu

Kitapbasimi.com müşterileri olan yazarlara ait basılacak kitapların isbn ve bandrol müracaatlarını yapmakta, isbn alımında işleyen süreci yazar adına takip etmektedir.

Ödeme Noktaları:

Banka: T.C. Ziraat Bankası Ankara Kızılay Şubesi
Hesap No: 39039810-5001
IBAN: TR04 0001 0006 8539 0398 1050 01

Bandrol için Gerekli Evraklar :      

    * Banka Dekontu

    * Faaliyet Belgesi

    * İmza Sirküleri

    * Matbaa Sertifikası

    * Noterden Tasdikli Vekâletname

    * Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

    * Telif Sözleşmesi

    * Vergi Levhası

    * Bandrol için dilekçe örneği